تاريخ : دوشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۱ | 22:8 | نویسنده : باران
 

 

ام:سردار شهید نعمت اله رعیت پیشه

تارخ ولادت:۱۳۳۸

تاریخ شهادت:۲۰/۰۱/۶۶

محل شهادت:شلمچه در عملیات کربلای ۸

************************************************

 نام شهید:الیاس عرب زاده

تاریخ ولادت:۱۳۴۷

تاریخ شهادت:۲۰|۱|۶۶

محل شهادت:شلمچه .کربلای ۸

*******************************************

 

 نام شهید:لطف اله عرب زاده

تاریخ ولادت:۱۳۲۸

تاریخ شهادت:۶|۱|۶۱

محل شهادت: عملیات فتح المبین

 

*********************************************

نام شهید:نصرت ابولی

تاریخ ولادت:۱۳۴۰

تاریخ شهادت:۹|۹|۶۰

محل شهادت:بستان

 *********************************************

نام شهید:اله قلی رحیمی

تاریخ ولادت:۱۳۳۰

تاریخ شهادت:۷|۱|۶۱

محل شهادت:عین خوش عملیات فتح المبین

 ********************************************

نام شهید:طهماسب اسماعیلی

تاریخ ولادت:۱۳۱۵

تاریخ شهادت:۲۹|۸|۶۴

محل شهادت:پادگان امام علی

******************************************

نام شهید:عباس اکبر پور

تاریخ ولادت:۱۳۴۲

تاریخ شهادت:۱۴|۵|۶۱

محل شهادت:عملیات بیت المقدس-بیمارستان

*********************************************

نام شهید:علی اصغر امینی

تاریخ ولادت:۱۳۴۴

تاریخ شهادت:۱۱|۲|۶۱

محل شهادت:خرمشهر عملیات بیت المقدس

*********************************************

نام شهید:رحیم باقر پور

تارخ ولادت:۱۳۴۹

تارخ شهادت:۲۳|۳|۶۷

محل شهادت:شلمچه عملیت بیت المقدس

***************************************************

 

نام شهید:احمد بهادر

تاریخ ولادت:۱۳۱۵

تاریخ شهادت:۱۲|۱۲|۶۲

محل شهادت:شلمچه عملیات خیبر

**********************************************

نام شهید:قنبر ترابی

تاریخ ولادت:۱۳۳۶

تاریخ شهادت:۵|۷|۱۳۶۰

محل شهادت:آبادان

***********************************************

نام شهید:محمد رحیمی

تاریخ ولادت:۱۳۱۳

تاریخ شهادت:۲۵|۵|۱۳۶۰

محل شهادت:دشت ازادگان

**************************************************

 نام شهید:حبیب رعیت پیشه

تاریخ ولادت:۱۳۴۱

تاریخ شهادت:۲۵|۵|۱۳۶۰

محل شهادت:جزیره مجنون

**************************************************

نام شهید:ذبیح اله رعیت پیشه

ناریخ ولادت:۱۳۴۵

تاریخ شهادت:۱۲|۱۲|۶۲

محل شهادت:جزیره مجنون عملیات خیبر

**************************************************

نام شهید:عبداحسین زینلی

تاریخ ولادت:۱۳۱۹

تاریخ شهادت:۱۸|۱۱|۶۵

محل شهادت:شلمچه کربلای ۵

**************************************************

 نام شهید:علی اصغر شفیعی

تاریخ ولادت:۱۳۴۵

تاریخ شهادت:۵|۷|۱۳۶۰

محل شهادت:آبادان

************************************************

 نام شهید:رضا مظلومیاین

تاریخ ولادت:۱۳۴۱

تاریخ شهادت:۲۱|۱۱|۶۴

محل شهادت:اروند کنار عملیات والفجر

****************************************************

 نام شهید:داوود کرمی

تاریخ ولادت:۱۳۳۹

تارخ شهادت:۵|۷|۱۳۶۰

محل شهادت:آبادان

************************************************

   • قالب بلاگ اسکای
  • قالب پرشین بلاگ